• Åldersgränsen för att delta i tävlingen är 18 år.
  • Vinsten bokas in via mail till Joacim@plazavasteras.se
  • Vinsten kan inte bytas ut mot pengar eller ges bort.
  • Vinnaren står själv för en eventuell vinstskatt.
  • Vi kommer inte att spara några personuppgifter.
  • Vinnaren presenteras allt eftersom priserna är funna.
  • Vinsten delas kommer finnas att hämta i receptionen på Hotel Plaza.
  • Tävling är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad eller knuten till Facebook. 
  • Har du några frågor kan du kontakta oss via Facebook eller direkt till Joacim@plazavasteras.se.