Notice: Undefined index: wpml-ls-2-sv in /var/www/qn000149/wwwroot/wp-includes/nav-menu-template.php on line 211

Boka något av våra höghöjdspaket

Testa Aktivt Utelivs höghöjdsbanan på Björnö

En spännande utmaning som sätter både din balans och problemlösningsförmåga på prov. Den passar för både små och stora klättrare och tillsammans tar ni er från träd till träd med hjälp av hängbroar, nät, linbanor och andra roliga utmaningar. Banan består av tre delar. Den första, lätta delen (blå nivå), sitter fyra meter över marken, den andra medelsvåra delen (röd nivå) är på sex meters höjd och den leder till den tredje och svåraste delen (svart nivå) som sitter på åtta meters höjd.

Boka något av våra paket